Events & Tours

OKTOBERFEST TOUR 2019

Đức – Áo – Ý – Tây Ban Nha - Pháp - Andorra  (12 ngày tour – 9 ngày lái) 

NGÀY 0 HCM – MUNICH 
NGÀY 1 MUNICH -  LỄ HỘI BIA OKTOBERFEST 
NGÀY 2  MUNICH - THAM QUAN BẢO TÀNG BMW 
NGÀY 3 MUNICH - HỒ ISEO (490 KM) 
NGÀY 4 HỒ ISEO - SUZA (330 KM) 
NGÀY 5 SUZA - AVIGNON (350 KM) 
NGÀY 6 AVIGNON - HẺM NÚI TARDES (525 KM) 
NGÀY 7 HẺM NÚI TARDES - LEZIGNAN (554 KM) 
NGÀY 8 LEZIGNAN – (ANDORRA) – MONESTIR (LLEIDA)  (430 KM) 
NGÀY 9 LLEIDA – VALENCIA (346 KM)  
NGÀY 10 VALENCIA – UBEDA (392 KM) 
NGÀY 11 UBEDA – MALAGA (240 KM) 
NGÀY 12 MALAGA -HCM 

NGÀY KHỞI HÀNH: 30/09 – 10/10/2019 HẠN CHÓT ĐĂNG KÝ: 10/08/2019

CÁCH ĐĂNG KÝ
- Online: 
- Offline: 028 3620 6677
 

Tin tức khác