Trang chủ | Sản phẩm | | ZEGA Evo aluminium pannier system for BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC) ZEGA Evo aluminium pannier system "And-Black" 31/38 litres with stainless steel rack, black for BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200G

Sản phẩm touratech

ZEGA Evo aluminium pannier system for BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC) ZEGA Evo aluminium pannier system

ZEGA Evo aluminium pannier system for BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC) ZEGA Evo aluminium pannier system "And-Black" 31/38 litres with stainless steel rack, black for BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200G

Part number: 01-045-6882-0

Giá: 49.990.000 đ
Hỏi chuyên gia

Sản phẩm cùng tính năng

Touratech Việt Nam sẽ liên hệ với bạn sớm nhất